Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

116,00

Klingenlänge 26cm / B055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

116,00

Klingenlänge 26cm / W055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

116,00

Klingenlänge 26cm / E055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

103,00

Klingenlänge 26cm / 0055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

86,00

Klingenlänge 26cm / 1055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

132,00

Klingenlänge 26cm / D055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl D’Artagnan

220,00

Klingenlänge 32cm / E006/32

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

108,00

Klingenlänge 26cm / X055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl D’Artagnan

206,00

Klingenlänge 32cm / 7006/32