Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

138,00

Klingenlänge 26cm / B055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

138,00

Klingenlänge 26cm / W055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

138,00

Klingenlänge 26cm / E055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

112,00

Klingenlänge 26cm / 0055/26

streichriemen, güde, solingen, wetzstahl pflege

Streichriemen

98,00

Räuchereiche Narbenleder/Spaltleder

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

102,00

Klingenlänge 26cm / 1055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

156,00

Klingenlänge 26cm / D055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl oval

70,00

Klingenlänge 32cm / 4006/32
Griff PPN schwarz

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl D’Artagnan

260,00

Klingenlänge 32cm / E006/32

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl

130,00

Klingenlänge 26cm / X055/26

Messer Solingen, Güde Messer, Kochmesser Solingen, Messerset, wetzstahl, solinger messer

Wetzstahl D’Artagnan

244,00

Klingenlänge 32cm / 7006/32